سازمان جهانی مالکیت فکری(World Intellectual Property Organization)

 بعد از انعقاد کنوانسیون پاریس جهت حمایت از اختراعات و کنوانسیون برن جهت حمایت از آثار هنری و ادبی در سطح بین المللی، دفاتری جهت هماهنگی امور اجرایی و مدیریتی این دو کنوانسیون تشکیل شد. در سال 1893 میلادی این دفاتر با یکدیگر ادغام شدند. دفتر جدید با نام «بیرپی- BIRPI»، با توجه به حروف اختصاری به زبان فرانسه، فعالیت خود را آغاز کرد.

بیرپی با هفت کارمند در شهر برن سوئیس افتتاح شد. پس از آن در سال 1960 با توجه به پیشرفت و توسعه حقوق مالکیت فکری، بیرپی از برن سوئیس به شهر ژنو منتقل شد تا در کنار مقر اروپایی سازمان ملل و همین طور سایر سازمانهای بین المللی قرار گیرد.

در سال 1970، دفتر BIRIP، «کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری» را به تصویب رساند که پس از آن این دفتر کوچک تبدیل به WIPO (سازمان جهانی مالکیت فکری) با وظایف و اهداف گسترده تری شد.

از اهداف این سازمان می توان به کمک به پیشبرد حمایت مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری با کشور ها و تامین همکاری های اداری میان اتحادیه ها نام برد.

در حال حاضر 25 معاهده ی بین المللی در وایپو اجرا و مدیریت می شوند که برخی در زمینه ماهیت موضوعی حقوق مالکیت های فکری، برخی راجع به نحوه ی ثبت بین المللی (مانند PCT) و برخی دیگر در خصوص طبقه بندی های بین المللی ثبت می باشند.

دیدگاه خود را ثبت کنید